szkolenia PPOŻ. Warszawa
Home

O Konferencji
Spójność i Dobrostan Społeczności
Lokalnych a Rozwój Innowacyjny

organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)
i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW),
4 grudnia 2018r, w Warszawie

Konferencja poświęcona jest problematyce szeroko pojętego dobrostanu społeczności lokalnych i ich członków, z intencją pogłębienia wiedzy o zależnościach w jakich pozostaje on z poziomem i charakterem rozwoju lokalnego. O ile eksploracja tych zależności była przedmiotem analogicznej, zorganizowanej dwa lata temu wspólnie przez GUS i UKSW, konferencji pt. Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcje rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym, to ta może być uznana za jej rozszerzenie, w dwóch powiązanych ze sobą wymiarach – spójności i innowacyjności – traktowanych zarazem jako czynniki dobrostanu (indywidualnego i grupowego/wspólnotowego).

Image

Miejsce Konferencji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Instytut Socjologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Budynek 21, Aula Schumana
Image

gus 01


Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

gus 01


ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Przejdź do Portalu UKSW