szkolenia PPOŻ. Warszawa
komitety

komitety

Komitet Naukowy Konferencji


JM ks.Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW

Dominik Rozkrut, Prezes GUS

Józefa Hrynkiewicz, Sejm RP

ks Sławomir H. Zaręba, Dziekan WNHiS

Włodzimierz Okrasa, UKSW i GUS

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Włodzimierz Okrasa

Dominika Rogalińska

Renata Bielak

Iwona Miziołek

Joanna Wróblewska-Skrzek

Tomasz Korczyński

Patryk Barszcz

Michał Dziobkowski

gus 01


Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

gus 01


ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Przejdź do Portalu UKSW