szkolenia PPOŻ. Warszawa
kontakt

kontakt

Kontakt do organizatorów

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Joanna Wróblewska-Skrzek: j.wroblewska-skrzek@uksw.edu.pl 

Tel. (+48) 505 360 967

Główny Urząd Statystyczny

Mgr Patryk Barszcz: p.barszcz@stat.gov.pl 

Tel. (+48 22) 608 3366

 

gus 01


Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

gus 01


ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Przejdź do Portalu UKSW