szkolenia PPOŻ. Warszawa
Rejestracja

Rejestracja

Zgłaszanie abstraktów


Abstrakty w języku polskim lub angielskim - prezentacja na konferencji może być w jęz. polskim lub angielskim 
- prosimy nadsyłać do dnia 20 listopada 2018 r. na adres:

j.wróblewska-skrzek@uksw.edu.pl, lub

p.barszcz@stat.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy

Ważne daty

20 listopada 2018 – zgłoszenia abstraktów
25 listopada 2018 – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatów
30 listopada 2018 – szczegółowa struktura tematyczna sesji
31 marca 2019 – termin nadsyłania pełnych artykułów

gus 01


Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

gus 01


ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Przejdź do Portalu UKSW